شرکت مهندسی پترونیک صنعت
شرکت مهندسی پترونیک صنعت راهکارهای برتر آزمایشگاهی

تجهیزات پرجینگ | Purging devices

تجهیزات پرجینگ | Purging devices

                                                    

تجهیزات پرجینگ برای سیستم های کنترل گازهای خورنده و سمی مورد استفاده قرار می گیرند. با بکارگیری از این تجهیزات می توان با استفاده از یک گاز خنثی (معمولا نیتروژن) مسیر جریان گازهای خورنده / سمی را پاکسازی نمود. پاکسازی مسیر جریان این گازها معمولا در هنگام تعویض کپسول های خالی با پر بواسطه ورود هوای محیط که معمولا دارای رطوبت و ناخالصی است الزامی است. معمولا جریان گازهای خورنده خالص (خشک) در مسیر سیستم به تنهایی ایجاد خوردگی نمی نمایند. خوردگی زمانی ایجادمی گردد که مقداری ولو ناچیز از هوای محیط با ناخالص های خود (مخصوصا رطوبت) وارد سیستم کنترل گاز گردد در این صورت خوردگی در سیستم انتقال گاز به صورت فزاینده ای آغاز شده و موجب آسیب های جدی به تجهیزات (لوله ها، شیرآلات و رگولاتورها) می گردد. همچنین در سیستم هایی که با گازهای سمی کار می کنند پاکسازی مسیر جریان گاز با استفاده از یک گاز خنثی خارجی (External Purging) و هدایت گاز به یک خروجی ایمن یکی از مهمترین اصول ایمنی به شمار می آید.

با توجه به دلایل فوق بدیهی است استفاده از تجهیزات پاکسازی علاوه بر افزایش سطح ایمنی، موجب افزایش طول عمر مفید سیستم های کنترل و انتقال گازهای خورنده و سمی که معمولا گران قیمت نیز می باشند، خواهد گردید. لازم به ذکر است پاکسازی مسیرهای عبوری گاز علاوه برای ایمنی و افزایش طول عمر سیستم باعث تمیز شدن مسیر گاز شده و تثبیت درجه خلوص گازها از محل تامین تا محل مصرف را که عامل بسیار مهمی در صحت عملکرد سیستم می باشد تضمین می نماید.

به منظور عملیاتی کردن این روش نیاز به تجهیزات ویژه ای می باشد بنابراین استفاده از تجهیزات و محصولات ذیل قویا پیشنهاد می گردد:

۱- شیر پرجینگ مدل SBE/3

DES_SBE3_0715

۲- منیفولد پرجینگ مدل BE55+56-SP

DES_BE55_56-SP_0815

 

 

 

بالا
شرکت مهندسی پترونیک صنعت

youtube linkedin