شرکت مهندسی پترونیک صنعت
شرکت مهندسی پترونیک صنعت راهکارهای برتر آزمایشگاهی

تاریخچه شرکت

شرکت مهندسی پترونیک صنعت (سهامی خاص) با هدف ایجاد توانایی در تجهیز کامل آزمایشگاه ها و سایت های آزمایشگاهی مبتنی بر اصول فنی و ایمنی بگونه ای که موجبات عملکرد صحیح آزمایشگاه ها را فراهم آورده و به تبع آن دقت در خروجی های آنها را تضمین نماید تاسیس گردید. این شرکت در مرداد ماه سال ۱۳۸۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی تهران به ثبت رسیده و فعالیت خود را رسما آغاز نمود.
با توجه به سوابق اجرایی و مدیریتی موسسین، فعالیت های شرکت از مشاوره فنی و طراحی سایت های آزمایشگاهی آغاز گردید. به مرور با افزایش توان و ظرفیت های فنی و اجرایی از یک سو و و از سوی دیگر ایجاد احساس نیاز به تامین تجهیزات با کیفیت، ارتقاء سطح کیفی خدمات و نیز بهره گیری از دانش فنی روز، ایجاد ارتباط و همکاری با تولیدکنندگان معتبر خارجی مرتبط با حوزه های فعالیت در دستور کار شرکت قرار گرفت. هم اکنون این شرکت یکی از شرکت های پویا و پیشرو در زمینه تجهیز سایت های آزمایشگاهی محسوب می گردد.

بالا
شرکت مهندسی پترونیک صنعت

youtube linkedin