شرکت مهندسی پترونیک صنعت
شرکت مهندسی پترونیک صنعت راهکارهای برتر آزمایشگاهی

خدمات

PETRONIC-Services-1

خدمات پترونیک:

شرکت مهندسی پترونیک صنعت با بهره گیری از پرسنل آموزش دیده و متخصص و همچنین توان اجرایی فنی و بازرگانی خدمات مهندسی خود را در به شرح ذیل به مشتریان خود ارائه می نماید:

مشاوره-و-طراحی-آزمایشگاه

مشاوره و طراحی آزمایشگاه

تجهیز-ازمایشگاه-1

تجهیز آزمایشگاه ها

Central-gas-supply-1

اجرای سیستم مرکزی تامین، کنترل و توزیع گازهای خالص

بالا
شرکت مهندسی پترونیک صنعت

youtube linkedin