شرکت مهندسی پترونیک صنعت
شرکت مهندسی پترونیک صنعت راهکارهای برتر آزمایشگاهی

حوزه های فعالیت

حوزه های فعالیت پترونیک:

حوزه های تخصصی کاری شرکت مهندسی پترونیک صنعت به شرح ذیل می باشد:


سکوبندی، میزبندی و کابینت بندی آزمایشگاه
——
سیستم مرکزی تامین، کنترل و انتقال گاز
 
تجهیزات تخصصی ایمنی آزمایشگاهی

هودهای پیشرفته و مدرن آزمایشگاهی

 

حوزه های فعالیت


آگهی

وب سایت اختصاصی دپارتمان تجهیزات و سیستم های کنترل گاز شرکت مهندسی پترونیک صنعت با نام گازکام (GASCOM) راه اندازی شد:

 

 

به صفحه اینستاگرام پترونیک بپیوندید!

به کانال تلگرام پترونیک بپیوندید!

telegram logo

بالا
شرکت مهندسی پترونیک صنعت

youtube linkedin