شرکت مهندسی پترونیک صنعت
شرکت مهندسی پترونیک صنعت راهکارهای برتر آزمایشگاهی

اطلاعات فنی رگولاتورهای گاز

رگولاتور-و-تجهیزات-کنترل-گاز---پترونیک-صنعت

اطلاعات فنی رگولاتورهای گاز

در این قسمت تلاش شده است برخی اطلاعات فنی پرکاربرد در زمینه رگولاتورهای گاز (مشتمل بر طبقه بندی و نحوه انتخاب و کاربری آنها) گردآوری شده است:

تعریف رگولاتور گاز
طبقه بندی رگولاتورهای گاز
روش انتخاب صحیح رگولاتور گاز
معرفی استانداردهای کانکشن های سیلندر گاز
پرجینگ گازهای خورنده و سمی
نکات ایمنی کار با رگولاتور و سیلندرهای گاز
رگولاتور گاز دو مرحله ای
رگلاتور گاز خالص
رگلاتور گاز صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

بالا
شرکت مهندسی پترونیک صنعت

youtube linkedin